Helsingør

Inspiration til en ny generation

Efterhånden er det gået op for os alle, at vi står over for massive udfordringer med global opvarmning og udtømning af ressourcer. Alligevel er det de færreste af os, der helt begriber, hvad det er, vi rent faktisk kan gøre.

Helsingør Kommune præsenterede en opgave, der netop handlede om at kommunikere de budskaber til 18 skoler i kommunen med målgruppen børn fra 0. til 10. klasse. Så hvordan løste vi opgaven med at formidle sådan et komplekst budskab til så ungt et publikum? 

Ved brug af animationer, billeder og videoer engagerede vi målgruppen med skarpe og simple budskaber, der var letforståelige. På Helsi.dk kan du se det slideshow, vi lavede til skolernes informationsskærme. Slideshowet viser data om energiforbrug fra hver skole, som bliver opdateret ugentligt. Samtidig kan børnene læse om spændende klimaindsigter og gode råd til at hjælpe kloden.

Det er en stor fornøjelse at være med til at inspirere den næste generation, så de proaktivt kan være med til at forme fremtiden.

Sink

Konceptudvikling

For at lave en løsning, der var interessant for så mange på én gang, blev vi nødt til at have et stærkt koncept.

Animation

Animationer er en perfekt måde at kommunikere til et publikum, der hele tiden er på vej et sted hen. Animationer gør det muligt at koge komplekse budskaber ned til deres essens.

Automatisering af data

Vi brugte data direkte fra energikilder til at vise det til børnene for at præsentere dem for, hvor meget vand, varme og elektricitet skolen bruger på ugentlig basis.

Kommunikation

Ved at kende vores publikum, vidste vi hvordan vi skulle henvende os i vores kommunikation. Vi sikrede os at budskaberne var i øjenhøjde og ikke for komplicerede.

Overlad det til børnene

Et centralt fokus ved opgaven var at forstå vores publikum. Vi vidste, at kommunikationen skulle afspejle børnenes måde at se verden på. Derfor mødte vi dem på skolerne for at foretage fokusgruppeinterviews. Vi ved, at i sidste ende er det dem, der afgør, om projektet er en succes eller ej.